Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi

İlçenin tarihi 5 ana bölümden oluşmaktadır;
 
1-Hititler zamanında PYSIDIA  dönemi,
2-Roma-Doğu Roma dönemi,
3-Selçuklular dönemi,
4-Hamitoğulları ve Teke Beyliği dönemi,
5-Osmanlılar dönemi.

1-HİTİTLER ZAMANINDA PYSIDIA DÖNEMİ:

Korkuteli Antalya’nın kuzey batısında ve Antalya’ya 60 Km.uzaklıkta bulunmaktadır. Evliya Çelebi'nin Istanoz hakkında yazdığı bilgiye göre burada İsinda adında bir kasaba vardı. İsinda Kasabası Pysidyalılar zamanında kurulmuştur. Alaaddin Kışla Mahallesinde İsinda kasabası Pysidyalılara ait şehir kalıntılarına rastlanmaktadır. Pysidya Hitit  İmparatorluğuna bağlı, içişlerinde bağımsız bir devlet idi. Pamfilya Karya, Likya gibi diğer küçük devletlerle komşu bulunuyordu. Pysidya’ nın çevresinde bulunan diğer kentlerden  bazıları şunlardır. KOMABE (Garipçe), KRATOPOLİS (Kızılkaya), LEGOST (Büyükköy Yakası), POGLA (Çomaklı), SERGÜCİA (Bayat), TİMPRİANDA (İmrahor), VEBRE (Bozova), TERMESUS (Güllükdağı) gibi.
 
2-HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ:

Bölgenin uygarlıktaki gelişmesi Büyük İskender’in ölümünden sonraki dönemde gerçekleşmiştir. Helenistik çağda doğu kültürü ile batı  kültürünün  bir sentez oluşturmuştur.  Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere M.S.395 ikiye ayrılmıştır.  Helenistik ve Roma döneminde kent önemini korumuştur.

Korkuteli (Istanoz) Romalılardan kalma eserler şunlardır.

a)Keşiş Evi: Taş oymadan yapılmış olup Alaaddin kışla semtindeki cirim boğazı civarındadır.
b)Eski Roma Mabedi: Şimdiki yerinde Hamitoğulları’ndan kalma taş medrese vardır.
 
3-SELÇUKLULAR DÖNEMİ:

İlçe Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin KEYHÜSREV zamanında (1207) Doğu Roma’dan alınmıştır. Sultan Gıyaseddin KEYHÜSREV Alaşehir yakınında yapılan savaşta şehit olduğunda yerine oğlu 1.İzzettin KEYKAVUS geçmiştir. (1210-1219) Alaaddin KEYKUBAT’ın yaz mevsimi Korkuteli de kış mevsimini de Antalya’da geçirdiği bilinmektedir. Hükümdarlığı 1219-1237 yılları arasında geçmiştir. Ölümünden sonra yerine 11. Gıyaseddin KEYHÜSREV geçmiştir. 1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ savaşından sonra devletin zayıfladığı ve parçalanmaya yüz tuttuğu görüldü. Alaaddin KEYKUBAT zamanında bütün Akdeniz kıyıları Türk hakimiyeti altına girmiştir.  “Alaaddin Mahallesi” isminin ise Sultan Alaaddin KEYKUBAT’a izafeten verildiği bilinmektedir.

İlçede Selçuklulardan Kalma Eserler Şunlardır.

a)Sultan Alaaddin Cami: (Alaaddin Kışla semtindedir.) Enkazından büyük bir eser olduğu anlaşılmaktadır. Alaeddin Camisi, I. Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Günümüze yalnızca minaresi ve kapısı ulaşan caminin yazıtında Kuyucu Murad Paşa tarafından tekrar yaptırıldığı anlaşılmaktadır
b)İmarethane: Hamitoğullarının-Hamit - Abatlıların yaptırmış olduğu taş medresenin bulunduğu yerde büyük bir imarethane mevcutmuş. Bu enkaz üzerinde sonradan Hamitoğulları şimdiki taş medreseyi inşa etmişlerdir.
c)Su Tüneli: Alaaddin kışla semtinin sulanmasında büyük fayda sağlamış olan bu eser kışla semtinin batısında bir yer altı tüneli iken; Şu anda Korkuteli Barajı altında kalmıştır.
d)Porsuyu Kalıntıları: Korkuteli Sülekler mahallesindeki por (kireçli) suyunun o zamanlardan getirilmiş olduğu toprak altından çıkan su künklerinden anlaşılmaktadır.
e)Hamamlar: Kışla semtinde 3 adet hamam kalıntısı ile kızılkahveler civarında kullanılmaz durumda bir hamam mevcuttur. Hamam 1990 yılında restore edilmiştir.
f)Türbeler: Rivayete göre Selçuklular bu havaleyi fethederlerken beş büyük zat  şehit düşmüştür. Bunlar YARANDEDE (Atatürk Orman Parkı Arkası), KURTBABA(İmrahor Mahallesi karşısı), ALİFAHRETTİNİ KEBİR ( Büyükköy), ALİFAHRETTİNİ SAĞİR (Küçükköy), KUREYŞ BABA (Gümüşlü Mahallesi),isimli zatlardır. Adı geçen semtlerde türbelerinin olduğu sanılmaktadır.
 
4-HAMİTOĞULLARI VE TEKE BEYLİKLERİ DÖNEMİ:

Korkuteli ilçesinin Hamitoğulları ve Teke beyliği devrini de yaşadığını görürüz. Korkuteli Isparta’ da hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya’dan daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 1321 de alınmıştır. Hamitoğlu İlyas beyin ölümünden sonra oğlu Yunus Bey Antalya Teke Beyliğinin kurucusu olmuştur. Emir Sinaneddin Medresesi ise 1319’da Hamitoğulları tarafından yaptırılmıştır

5-OSMANLILAR DÖNEMİ:

Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım BEYAZIT tarafından alınmış idaresi oğlu İsa ÇELEBİ’ye verilmiştir. 1402 Ankara savaşından sonra Timur bu bölgeyi Hamitoğullarından alıp Tekebeyi Osman Beye vermiş ise de Antalya da bulunan sancak beyi Hamza Bey Korkuteli’de bulunan Osman beyin üzerine yürüyerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır. Yavuz Sultan SELİM zamanında Kardeşi Şehzade KORKUT Antalya’da sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten korkan Şehzade KORKUT Osmankalfalar mahallesi yakınındaki bir mağarada saklanmakta iken burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinin Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı yapılınca Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez olmuştur. Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı nahiye merkezi olmuştur. 1915 yılı Temmuz ayında Antalya Mutasarrıflığına bağlı ilçe merkezi olmuş adı da Istanoz olarak söylene gelmiştir. Vilayet Meclisinin kararı ile Şehzade KORKUT’a izafeten ilçenin adı KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir.
 
Evliya Çelebi, Korkuteli’ni tanımlarken şehrin batı kesimindeki kalenin varlığına dikkat çekmektedir. Evliya Çelebi’ye göre Korkuteli, Antalya’nın yazlık mekanlarındandır.

POĞLA Antik Kenti : Korkuteli İlçesi, Çomaklı Köyü, Kaçarlar Höyük mevkiinde bulunan Poğla Antik kenti,  Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2009  tarih ve 2940 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.