Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Genel Bilgiler


Korkuteli, Antalya’nın Kuzeybatısında ve 60 km. uzakta bulunan bir ilçedir. Akdeniz bölgesinin batı kesiminde, Antalya iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüz ölçümü 2.471 kilometre karedir. Doğuda merkez ilçe, güneydoğuda Kumluca, güneyde Elmalı ilçeleri, güneybatıda Muğla, batı ve kuzeyde de Burdur illeriyle çevrilidir. İlçe topraklarının batısını kabaca birbirine paralel biçimde uzanan Akdağ ve Elmalı Dağı, doğusunu ise Beydağlarının kuzey uzantıları engebelidir.

NÜFUS : Korkuteli İlçesinin 2016 yılı toplam Nüfusu 53.347’dir. İlçede geçici göç yoğun olarak görülmektedir. Şehirden kırsal alana (Yaylalara) ilkbahar yaz aylarında, kırsal alandan şehire sonbahar aylarında bariz bir şekilde sürdürülmektedir.

EKONOMİK DURUM : İlçenin ekonomik olarak kalkınması yakın zamana rastlamaktadır. 1960 yılından sonra başlayan meyvecilik ve makineli tarım ile sulama barajının yapımı vasıtasıyla kalkınma hızlanmış ve büyük ölçüde artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak da ilçe merkezi, kasaba ve köylerin de modern konutlaşma kendini göstermeye başlamıştır. Antalya'daki turistik hareketlilik yaz aylarında ilçede de görülmektedir. Halkın genellikle uğraşı alanı tarım, meyvecilik, hayvancılık ve arıcılık ile orman işçiliğidir. Bölgede son yıllarda yaygınlaşan kültür mantarı üretimi de ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. İlçede çok hızlı gelişen bu sektör ülke genelinde büyük bir paya sahiptir. İlçede üretilen kültür mantarı miktarı Türkiye'nin %70`i gibi büyük bir oranına sahiptir. Bu üretimin temel kaynağı ev altı işletmeleri olduğu için, ailelerin ekonomiye katkısı yadsınamaz büyüklüktedir. İlçede üretilen tarımsal ürünlerin önemlileri Elma, Armut, Üzüm, Buğday, Arpa, Fasulye, Ayçiçeği, Nohut, Yulaf, Şeker Pancarıdır. İlçenin doğu kesimindeki Güllük Dağı Milli Parkı zengin doğal ve tarihsel değerleriyle önemli bir gezi ve tatil alanıdır.  Düzlerçamı ormanlarında alageyik ve turaç üretme istasyonları vardır. Korkuteli İlçesini 101.465 Ha. tarım alanı, 5.800 Ha. mera ve çayır, 100.337 Ha. Orman ve Fundalık alanlar, 351 Ha. Su Yüzeyleri, 403,13 Ha. Tarım dışı alanlar ve Meskun sahalar oluşturmaktadır. Tarım alanlarının 1.166 Ha. orman sahası içerisinde yer almaktadır.