T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Örenyerleri

Kemer ve çevresınde bulunan başlıca ören yerleri şunlardır;

PHASELİS-Kemer’den 15 km uzaklıkta Kaş istikametınde M.Ö.690 yılında Lokios tarafındankurulduğu söylenır.Phaselıs’ın ticaret merkezi olarak ıyı bır yerde kurulduğu söylenır.Çünkü Suriye,Fılıstın ve Yunan devletlerine giden yol Faselis’den geçerdi.M.Ö.6 yüzyılın ortalarında Persler Anadoluyu zaptettıklerınden Fhaselıs’de Perslerin hegomanyasına gırer.