T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Görev ve Yetkiler

    SERTİFİKA

        5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44’ncü maddesi ve 18.04.2005 tarih, 25790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, İlimiz Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren Kitapevleri, Yayın Evleri, CD, VCD, DVD ve Ses Kaseti Satıcıları, Bilgisayar Programı Satıcıları ve  Dağıtım Yapanlar, Matbaacılar (Gazete ve Dergi Basımı Yapanlar Hariç), Sinemalar vb. işyerlerinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurarak Sertifika almaları gerekmektedir.

    Bu bağlamda yapılan çalışmalar doğrultusunda İlimizde; 

2011 yılında : 99,
2012 yılında : 189,
2013 yılında : 103,
2014 yılında : 57,
2015 yılında : 94
2016 yılında : 30 sertifika verilmiştir.

     İL DENETİM KOMİSYONU

İl Denetim Komisyonu; 4110/4630/5101/5571 Sayılı Kanunlarla değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81. maddesi ve 27.01.2002 tarih ve 24653 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği, İlimizde bulunan süreli olmayan yayınlar ile sinema, video ve müzik eserleri ve bunların satıcılarının “Telif Hakkı, Bandrol, Korsanla Mücadele, Yurt Dışı Kaçağı, Vergi Kaçağı ve Sertifikalandırma” konularında denetleme ve diğer yasal işlemleri yapmak üzere görevlidir.