T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Koleksiyonculuk


Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlığımızca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler.
Koleksiyoncular faaliyetlerini Bakanlığımıza bildirmek ve Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik gereğince, taşınır kültür varlığını envanter defterine kaydettirmek zorundadırlar. Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü eseri, ilgili müzeye tescil ettirerek, 15 gün önce Bakanlığımıza haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir veya satabilirler. Bakanlığımıza bağlı müzelerin denetiminde 1533 adet koleksiyonerimiz koleksiyonculuk faaliyetlerini sürdürmektedir.