Ana Sayfa | İletişim | Site Ağacı | Arama   


Milli Gelenek ve Göreneklerimiz

a) Folklör:

1-Mahalli Oyunlar: Korkuteli ilçesi Teke yöresine ait olup, halkımız kökeni itibariyle Anadolu’ya gelen ilk Türk Aşiretlerine kadar inmektedir. Tekelioğlu beyliğinin kuruluşu ile daha önceki kültürlerinde karışması neticesinde Folklörü çeşitlilik arz eder. Korkuteli’nin Teke Yöresinin genelinden ayırmak mümkün değilse de ilçede Yarendede Kurtbaba, Alibey,Ümmükız adının Dudu olduğu sanılan kadının tokuç attığı yerde geçen çeşitli efsaneleri bakımından ayrıcalık arz eder.İlçenin en eski tarihi incelenecek olursa müzik aletleri olarak bugün ki’’Tırnak Kemençe’’olarak bilinen çalgının daha ilkel biçimlerini görürüz.Daha sonraki kültürlerle karışarak bizim hala bugün çalınan ‘’Kabak Kemane’’(IGLIK) olmuştur .Sipsinin bilinen tarihi de çok eski olup,bu çalgı bölgemize kabak kemane ile birlikte girmiştir.

Genel olarak müzik aletlerimiz,Tırnak Kemane, Kabak Kemane,Sipsi,Cura,Parmak Cura,Kaval ve değişik çeşitleri,Bağlama ve Davul,Zurnayı görürüz.İlçe Cümbüş,Keman ve Klarnet’ten de etkilenmiş olup, Başpınar köyünde de Kuzey Kafkas kökenli bir gurup tarafından Akordion ve benzeri müzik aletleride çalınmaktadır.

İlçenin halk oyunlarının temelini boğaz havaları ve çepkenler (Teke Zortlamaları) oluşturur.Bu oyunlar bölgenin Coğrafi yapısına uygunluk teşkil eder.Boğaz havaları buruk ve sert , çepkenler ise tıpkı bir yaban keçisinin çevikliği,zarifliği ve coşkusuyla oynanan daha sonraları boğaz havalarına örnek olarak ,çıktım damın dorusuna barımda aldım çalı, Ümmügül-süm keçileri kimler gütsün, akkoyunum yüz olsa, engel menevşelim engel ,menekşe buldum derede ,yayla yolları aldı adlı havalar verilebilir. Bunun yanında Teke zortlatmalarına örnek olarak Teke Zorlatması,goduk koşturan ,çekirgenin ganadı, sarı zeybek,haymanalı,Osmanımın tesbihi, şu ümmü-mün çalgısı havaları verilebilir.

Zeybek türü oyunlar İlçe kültürü içerisinde daha sonra bütünleşmiş olup ,serenler zeybeği, çay benim çeşme benim (Al yazmam veya Korkuteli zeybeği), Bozova Zeybeği ve Bangaza zeybeği zeybek türü oyunlara örnektir. İlçede oynanan oyunların içinde zeybekler hariç diğer hemen hepsi kadınlar tarafından oynanmaktadır.
İlçede oynanan düz oyunlara gelince;İlçe çevre ilçe ve illerden pek yakından etkilenmiştir.Meşelidir Engin Bağlar,Kezban Yenge,Düz Çekirge,vb. ilçenin oyunları olarak oynanır.Diğer isimde Hökemat olarakta bilinen “Topal Oyunu”ilçenin en dikkat çeken ve manalı oyunlarından biridir. Köylerde kışın uzun gecelerinde ve genellikle düğün eğlenceleri sırasında çeşitli yarenlik oyunları oynanır. Bunların örnekleri çoksada Pekmez Sıkma,Keçi Derisi Dabaklama,Tütün,Kıyma gibi oyunları belirlemekte fayda vardır.Bunun yanında düğünlerde seyirlik oyun olarak Koca Arap adlı oyun çok sık oynanır.

Türkü olarak ilçede gurbet havaları,göç havaları,Avşar Bozlakları,Yayla havaları,Tekelioğlu havaları ve Beydağı havaları çalınıp söylenmektedir.   
 

Antalya | Haritalar| Turizm İletişim