T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi

KİLİSESİ’NİN İLK YAPI DÖNEMİ KESİN OLARAK BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE  TARİHİ VE MİMARİ VERİLERE DAYANARAK 6. YÜZYILDA YAPILMIŞ BAZİLİKA OLDUĞU KABUL EDİLİR.
KİLİSENİN 8. YÜZYILDA HASAR GÖRMESİ ARDINDAN, 9. VEYA 10. YÜZYILDA KUBBELİ BAZİLİKA PLANINDA YENİDEN İNŞA EDİLİR. BU DÖNEMDEN SONRA AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ PEK ÇOK ONARIM VE EK YAPI DÖNEMİ GEÇİRMİŞTİR. 11. YÜZYILDA İÇ NARTEKS DUVAR RESİMLERİYLE DONATILMIŞTIR. BU RESİMLER, BİZANS RESİM SANATI GELİŞİMİNDE DÖNEMİN ÜSLUP ÖZELLİKLERİNİ YANSITAN ÖNEMLİ “KONSİL” (İMPARATOR VE PİSKOPOSLARIN KATILIMIYLA DİNİ KARARLARIN ALINDIĞI DİNSEL TOPLANTI) SAHNELERİNİ İÇERMEKTEDİR. 
MYRA, ORTAÇAĞ’DA DENİZ YOLUYLA KUDÜS’E GİDEN HACILARIN UĞRADIKLARI BİR LİMAN, AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ İNANÇLILARIN HAC YERLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR.
12. YÜZYIL SONLARINDA DOĞAL AFET SONUCU MYROS ÇAYI’NIN YATAĞI DEĞİŞMİŞ VE KUZEYDEN ÇAMURLU SEL SULARININ GELMESİYLE MYRA KENTİ, KİLİSE VE KUZEYDEKİ EK YAPILAR ALUVYON TOPRAKLA DOLMUŞTUR.
KİLİSE 19. YÜZYILDA ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM ETMİŞTİR; RUS ÇARI I. NİKOLAİ’NİN HİMAYELERİNDE 1862-63 YILLARINDA KİLİSEDEKİ KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA GÜNÜMÜZE GELEN YENİ BİR ÇAN KULESİ YAPIYA EKLENMİŞTİR.