T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi

Kilisesi’nin ilk yapı dönemi kesin olarak bilinmemekle birlikte  tarihi ve mimari verilere dayanarak 6. yüzyılda yapılmış bazilika olduğu kabul edilir.
Kilisenin 8. yüzyılda hasar görmesi ardından, 9. veya 10. yüzyılda kubbeli bazilika planında yeniden inşa edilir. Bu dönemden sonra Aziz Nikolaos Kilisesi pek çok onarım ve ek yapı dönemi geçirmiştir. 11. yüzyılda iç narteks duvar resimleriyle donatılmıştır. Bu resimler, Bizans resim sanatı gelişiminde dönemin üslup özelliklerini yansıtan önemli “konsil” (imparator ve piskoposların katılımıyla dini kararların alındığı dinsel toplantı) sahnelerini içermektedir. 
Myra, Ortaçağ’da deniz yoluyla Kudüs’e giden hacıların uğradıkları bir liman, Aziz Nikolaos kilisesi inançlıların hac yerlerinden biri olmuştur.
12. yüzyıl sonlarında doğal afet sonucu Myros Çayı’nın yatağı değişmiş ve kuzeyden çamurlu sel sularının gelmesiyle Myra kenti, kilise ve kuzeydeki ek yapılar alüvyon toprakla dolmuştur.
Kilise19. yüzyılda önemini korumaya devam etmiştir; Rus çarı I. Nikolai’nin himayelerinde 1862-63 yıllarında kilisedeki kazı ve onarım çalışmaları sırasında günümüze gelen yeni bir çan kulesi yapıya eklenmiştir.